JPK dla firm mikro

JPK dla firm mikro

  Od  1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zostaną zobowiązani do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, który będzie zawierał ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Sprawdź, co to oznacza w praktyce i jakie będą konsekwencje jego niezłożenia. Kim jest mikroprzedsiębiorca? Status mikroprzedsiębiorcy odnosi się do każdej firmy, która w co najmniej jednym z dwóch lat  spełniła jednocześnie dwa warunki: Zatrudniła średniorocznie nie więcej niż 10 osób (pracownicy na pełnym etacie, za wyjątkiem osób na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim), […]