JPK dla firm mikro

jpk dla mikro firm

 

Od  1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zostaną zobowiązani do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, który będzie zawierał ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Sprawdź, co to oznacza w praktyce i jakie będą konsekwencje jego niezłożenia.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Status mikroprzedsiębiorcy odnosi się do każdej firmy, która w co najmniej jednym z dwóch lat  spełniła jednocześnie dwa warunki:

  • Zatrudniła średniorocznie nie więcej niż 10 osób (pracownicy na pełnym etacie, za wyjątkiem osób na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim),
  • Osiągnęła roczny obrót netto lub suma jej aktywów bilansu nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro.

Co oznacza wprowadzenie JPK?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu usprawnienie procedur kontrolnych organom administracji. Uporządkowanie danych podatkowanych przyczyni się do szybszego stwierdzenia nieprawidłowości i potwierdzenia poprawności rozliczeń.

Można więc stwierdzić, że na wdrożeniu JPK skorzystają również przedsiębiorstwa. Struktury JPK ułatwią przeprowadzanie wewnętrznych audytów, których zadaniem jest ujawnienie ewentualnych błędów w prowadzeniu ksiąg podatkowych. Dzięki temu podatnik będzie mógł stale kontrolować sytuacje ekonomiczne i sprawnie monitorować księgowość.

Elektroniczne kontrole podatkowe będą szybsze i skuteczniejsze od tradycyjnych metod, dzięki czemu umożliwią fiskusowi zweryfikowanie większej ilości informacji.

Konsekwencje niezłożenia JPK

Za wykroczenia skarbowe przedsiębiorca zapłaci grzywnę równą 20 krotności płacy minimalnej. W przypadku kary uznanej jako przestępstwo skarbowe zostaniemy obarczeni grzywną w wysokości 10-120 stawki dziennej. Jako, że plik JPK jest dokumentem księgowym, należy podejść rzetelnie do jego sporządzenia. Jeśli w deklaracji przedsiębiorca popełni błąd, wtedy konieczne będzie jego naprawienie za pomocą złożenia korekty pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *